Meerwaarde werknemersparticipatie bewezen, maar nauwelijks benut

Persbericht 

 

Meerwaarde werknemersparticipatie bewezen, maar nauwelijks benut

 

Nederland loopt internationaal ver achter

 

Utrecht, 13-3-2014

60% van de werkgevers en werknemers staan positief tegenover de participatie van personeel in het eigen bedrijf. Maar 4% brengt dit ook daadwerkelijk in praktijk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit uitgevoerd in opdracht van de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) in samenwerking met werkgevers en vakbonden.

De onderzoeksresultaten werden op 13 maart gepresenteerd tijdens het SNPI congres ‘Delen is het nieuwe ondernemen’.

Nederland loopt internationaal achter

Nederland loopt internationaal achter op het gebied van financiële werknemersparticipatie (FWP), bijvoorbeeld door een winstdelingsregeling, aandelen of opties. In Groot Brittannië en Frankrijk zijn dergelijke regelingen heel gebruikelijk. Volgens het SNPI liggen hier - juist in deze economisch zware tijden - grote kansen voor werkgevers en werknemers. Eerder wetenschappelijk onderzoek toonde al aan dat financiële werknemersparticipatie de binding tussen bedrijf en medewerker versterkt, de productiviteit verhoogt, het bedrijfsresultaat verbetert en bijdraagt aan een sterkere concurrentiepositie.

Delen in modern ondernemen

De onderzoeksresultaten laten zien dat een moderne ondernemer bereid is te delen en omgekeerd dat de moderne werknemer eveneens kan participeren. Werkgevers (78%) en werknemers (62%) in Nederland staan in ruime meerderheid positief tegenover financiële werknemersparticipatie. De financiering ervan wordt deels gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en deels als een aspect dat voor rekening van werkgevers moet komen. Toch zijn werkgevers terughoudend met het toekennen van meer zeggenschap (bijvoorbeeld in de vorm van aandelen) en blijken zowel werkgevers als werknemers FWP vooral te benutten voor extra beloning (winstdeling) en binding met de onderneming. Zeggenschap wordt wel belangrijk gevonden (26%) maar andere motieven spelen een grotere rol.

Geen vervanger voor medezeggenschap

Werkgevers en werknemers zien FWP niet als een vervanging van medezeggenschap. De tevredenheid over bestaande medezeggenschapregelingen in Nederland is groot. Zowel werkgevers als werknemers zijn (zeer) positief (65% respectievelijk 80%) over het functioneren van medezeggenschap en in het bijzonder van de ondernemingsraad.

Niet voor flexibel personeel

Werkgevers en werknemers delen beide de opvatting dat FWP niet is weggelegd voor zzp’ers en uitzendkrachten. De binding met de onderneming is daarvoor te zwak. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt een iets genuanceerder standpunt. Slechts een deel van de respondenten vindt dat deze werknemers wel in aanmerking moeten komen voor FWP.

Perscontact

Het SNPI onderzoeksrapport en beeldmateriaal  ‘Delen is het nieuwe ondernemen’ kunt u downloaden via de perskamer http://www.snpi.nl/nieuws/pers.

Voor overige informatie en interview aanvragen kunt u bellen of mailen naar:

Perswoordvoerder: Klaas Klunder 06-34735563 /klaas@3a-communicatie.nl

_________________________________________________________________

Over SNPI

SNPI is het instituut in Nederland dat opkomt voor de belangen van bedrijven met een bedrijfsbreed medewerker- aandelenprogramma. SNPI streeft naar centrale afspraken met overheid en belastingdienst om duurzaam aandeelhouderschap in Nederland te stimuleren. Het Nederlands model voor duurzaam aandeelhouderschap vormt hierbij de basis. Daarnaast fungeert SNPI als kenniscentrum en geeft men adviezen aan bedrijven rondom de invoering van medewerkersaandelenprogramma’s en het actueel houden van deze regelingen. Het SNPI is een volledig zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. Kijk voor meer informatie op www.snpi.nl

 


Bijlagen: