Pensioenuitspraak Klaas Knot DNB roept vraagtekens op

Pensioenuitspraak Klaas Knot DNB roept vraagtekens op.

Directeur DNB Klaas Knot roept vraagtekens op over zijn uitspraak voor het opbouwen van pensioen.

Uitspraak Klaas Knot DNB in de Financiële Telegraaf (DFT) 3 november 2018 opgetekend door Martin Visser: Omdat het nieuwe stelsel collectief is, wordt met de premie voor werkenden een pensioenaanspraak ingekocht. Die aanspraak zal als verplichting op de balans van pensioenfondsen terecht komen.
Pensioenverplichtingen kun je maar op één manier waarderen: tegen de marktrente.
Met een persoonlijk potje is er geen probleem, dan wordt er geen aanspraak ingekocht.

Pensioenvisie door:
Arnoud Bosch pensioenanalist VDAB

Klaas Knot geeft helder het verschil aan tussen een pensioentoezegging en een persoonlijke pensioenpot.
Een persoonlijke pensioenpot is géén pensioentoezegging en daarom hoeft er dus geen rekenrente te worden gebuikt.
M.a.w. een eigen pensioenpot is gewoon een fiscaal-financieel product voor aankopen van pensioen.

De uitspraak van DNB directeur Klaas Knot over een persoonlijke pensioenpot roept vraagtekens op:
a) De uitwerking van deze uitspraak betekent concreet pensioensparen zonder garantie van DNB toezicht.
b) Aanbieders mogen dus elke rente percentage gebruiken voor het opbouwen van pensioenvermogen.
c) De offertes van de aanbieders kunnen een hoger verwacht rendement vermelden met de mededeling dat
resultaten uit verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Een woekerpensioen zal het gevolg zijn.

Conclusie:
Klaas Knot lijkt hierdoor duidelijk zijn voorkeur uit te spreken voor een persoonlijke pensioenpot. Werkgevers waaronder de overheid zijn dan verlost van het ieder jaar wisselend premieniveau voor de afdracht van de pensioenpremie.
Echter wordt hierbij niet vermeld dat de spaarpremies voor het pensioen leeftijdsafhankelijk worden en pensioen indexatie tot het verleden gaan behoren. Ook wordt niet vermeld dat de CAO onderhandelingen moeilijker zullen worden omdat met de verschillende hoogte van de pensioenpremie de jongeren juist tegen over de ouderen zullen staan c.q. de verplichte deelname op termijn onderdruk zal zetten.
Waardoor de (tijdelijke) fiscale pensioensubsidie op termijn ter discussie zal komen te staan.

En zolang de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar blijft, wordt dit pensioen dus een financieel product met twee kenmerken:
1) Een geblokkeerde fiscale spaar(belegging)rekening met deblokkeren op pensioen datum voor aankoop pensioen. Tot pensioendatum een geblokkeerde spaar(beleggings)rekening met eventuele verkoopkosten.
2) Op pensioendatum aankopen van pensioen met eventuele aankoopkosten tegen dan geldende voorwaarden. Waardoor het beoogde hoogte van de maandelijkse pensioenuitkeringsbedrag onzeker zal zijn op pensioendatum.
De kans dat vrouwen een lager pensioen krijgen dan mannen wegens pensioen aankoop met vermogen.

Voor een goede pensioenopbouw is de doorsneepremie zo gek nog niet.
De doorsneepremie is het beste systeem.
Van oorsprong gebaseerd op sectoren in twee belangrijke ondernemingen op sociaal gebied zijnde Werkspoor en Gist in Delft meer dan 100 jaar terug.
DNB heeft in haar Occasional Studies Vol. 13-1 (2015) m.b.t. pensioenen daarin een fout gemaakt en verzonden naar Tweede Kamer, waarna deze is over genomen in het verkiezingsprogramma van D66 (versie 2).
De berekeningsvergelijking met een spreadsheet van deze fout is te vinden op: Http://www.software-pensioen.nl

Een opinie over de gevolgen van het gedeeltelijk vrijgeven van pensioenkapitaal: Http://www.A2Opinie.nl
en dat werd heel goed opgepakt door de journalist Paling in AMWEB en is te vinden op: Http://www.A2Pensioenvisie.nl

Mathematisch is vastgesteld dat voor € 1,00 geïndexeerd pensioen ongeacht de rente € 16,50 benodigd is bij een pensioen aanvang 67 jaar voor mannen. M.a.w. voor € 10.000 geïndexeerd pensioen uitkering per jaar moet bij aanvang 67 jaar een kapitaal aanwezig zijn van € 165.000 indien de rente gelijk is aan de pensioenindexatie. Dit is vastgesteld met behulp van de CBS cijfers cohort 2010 mannen die 67 jaar geworden zijn en pensioen gaan ontvangen.

Het rentebeleid van de overheid.
Stichting Pensioenbehoud heeft een vraag gesteld aan Wouter Koolmees over rentebeleid DNB tussen de overheid als werkgever en de overheid als wetgever: Http://www.A2Pensioenbehoud.nl


Over de VDAB
De VDAB (Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het mbo- en hbo.

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.


Bijlagen: