website over journalistiek

Persberichten

Pers- en Politiek staan op gespannenvoet met elkaar zonder zelfreflectie over “Nieuwswaarde”

Pers- en Politiek staan op gespannenvoet met elkaar zonder zelfreflectie over “Nieuwswaarde”

Opinie: Arnoud Bosch

Pers- en Politiek staan zonder zelfreflectie op gespannenvoet met elkaar over “Nieuwswaarde”
Dat de scheidslijn tussen dagelijks nieuws- en politieke waarden is bijna niet meer te onderscheiden.
MAX van Weezel stond hiermee als eenzame journalist borg voor zelfreflectie voordat hij zijn politieke oordeel aan het papier toevertrouwde met zijn messcherpe oordeelsvorming.

De VVD maakte misbruik van journalistische waarden.
Een pagina grootte advertentie in het AD van Mark Rutte werd gretig gebruikt voor politieke journalisten te stimuleren voor gratis media reclame op radio en TV te generen met slecht één vraag: wat is de bedoeling van deze advertentie met als aandachtstrekker “Beste Nederlanders”

MAX van Weezel zou hierover eerst de volgende vragen gesteld hebben aan Mark Rutte:
1) Is het een nieuwe visie van de Mark Rutte?
2) Is het een begin van een andere visie van de VVD?
3) Is het een begin van het verkiezingsprogramma van de VVD?
4) Moet het merk Mark Rutte hiermee vergroot worden?
5) Door wie is of wordt de advertentie uiteindelijk betaald?
Geen van alle politieke journalisten hebben deze primaire vraag gesteld om geen quote te missen.
Wel gaf de redactie van het AD gratis in dezelfde papieren uitgave over de advertentie aan hoe deze advertentie geïnterpreteerd moet worden. Namelijk: het is de aftrap van het verkiezingsprogramma van de VVD.
De VVD heeft met het vaasje dus geen ethische doelstelling gehad maar slechts de aftrap willen geven voor een nieuw verkiezingsprogramma en hiermee content generen op de sociale media en radio en TV.

Omdat journalisten hiermee hun taak verzaakt hebben, zijn diezelfde vragen over de advertentie voorgelegd aan de reclamecode met de vraag of de advertentie geplaatst was in strijd met de regels van de reclamecode in artikel 5. De eerste screening vond plaats door de voorzitter van de commissie en hij besliste dat de reclamecode niet was overtreden. Waarop de klager alsnog tegen de uitspraak beroep heeft aangetekend.

Op basis van het bezwaarschrift over de voorzitters uitspraak werd door voltallige commissie van de reclame code geoordeeld, dat de VVD advertentie was geplaatst in strijd met artikel 5 van de reclamecode.
De uitspraak van de reclamecode (SRC) is vindbaar op: Stichtingen Reclame Code (SRC). Dossiernr. 2019/00003/A
Waarmee het vaasje van Rutte is omgevallen door het niet noemen van de VVD als opdrachtgever.

Omdat de politiek georiënteerde pers te dicht op de politieke tafel zitten en steeds meer voor de quotes gaan, zijn de journalisten steeds minder kritisch geworden in het volgen van politieke uitspraken met als gevolg een veroordeling door de reclamecode commissie. Het zelfde lot betreft de uitspraken over pensioenen.

Het moraal van het verhaal is steeds dat journalisten niet voldoende afstand nemen voor een eigen oordeelsvorming over belangrijke onderwerpen zoals:
a) Het nieuwe pensioencontract.
b) Het verhogen van de AOW.
c) Het onderschatten van zware arbeid.
d) Het klakkeloos informatie overnemen van deskundigen verbonden aan politieke partijen of de overheid.

Bij het regeerakkoord is afgesproken dat de doorsneepremie wordt afgeschaft zonder een goed alternatief te noemen.

Ook wordt niet vermeld:
a) Nieuw Pensioencontract geeft op termijn een lager pensioen uitkering.
b) Kan eenvoudiger fiscaal verrekening plaats vinden met openstaande schulden.
c) Het nabestaande pensioen wordt onzeker gemaakt.
d) De pensioenpremie’s worden hoger en leeftijdsafhankelijk gemaakt.
e) Verrekening met BOX III als zorgvermogen.
f) Door tussentijdse 10% opname wordt de beleggingshorizon korter met lager rendement.

Hoewel journalisten strijden voor het vrije woord blijkt in de praktijd dat dit afhankelijk wordt gemaakt van de doelstelling die op dat moment wordt nagestreefd.

Een voorbeeld hiervan is hoofdredacteur Paul Jansen van de Telegraaf die uit het bestuur van genootschap van hoofdredacteuren is gestapt vanwege het vrije woord.

Deze uitspraak kan je hypocriet noemen gezien het feit dat de Telegraaf geen opiniepagina toestaan door lezers gevuld en ook de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) niet ziet als het vertegenwoordiger van het vrije woord voor hoor en wederhoor.Over de VDAB
De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal en VDAB-Nieuws


Bijlagen: