website over journalistiek

Persberichten

PERSBERICHT: CEO SNV legt functie neer

SNV kondigt het vertrek aan van Allert van den Ham als Chief Executive Officer (CEO) en voorzitter van de Raad van Bestuur van SNV USA. Van den Ham heeft dit besluit op eigen initiatief genomen. Hij zal zijn functie neerleggen zodra een geschikte opvolger is gevonden.

SNV is actief in meer dan 30 landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Haar meer dan 1.000 medewerkers voeren programma’s uit op het gebied van landbouw, energie en water, sanitatie & hygiëne. In 2017 wordt een omzet van ruim 120 miljoen euro voorzien.

Allert van den Ham begon in 2010 bij SNV als Regionaal Directeur Azië. In 2011 werd hij gevraagd om het voortouw te nemen bij het omvormen van SNV tot een onafhankelijke kwaliteitsspeler in het internationale ontwikkelingsveld. “Toen ik als CEO aantrad was SNV financieel nog volledig afhankelijk van subsidie van het Nederlandse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Afgelopen jaar draaide SNV voor het eerst uitsluitend op projectfinanciering die verstrekt werd door meer dan 75 internationale donoren. Nu is het moment gekomen om het stokje aan een ander over te dragen. Er zullen nieuwe kansen en uitdagingen op ons pad komen. In deze nieuwe fase is behoefte aan nieuw leiderschap.”

Koos Richelle, Voorzitter Raad van Toezicht: “Allert heeft een bescheiden maar doelgerichte stijl, wars van bureaucratie en overbodige franje. Als CEO heeft hij SNV slagvaardig door een woelige periode geloodst. Altijd weer stelt hij zich de vraag: ‘Draagt wat we doen bij aan het terugdringen van armoede?’ Ik ben ervan overtuigd dat hij op die manier SNV’s heldere profiel in de ontwikkelingssector heeft vormgegeven.”

Allert van den Ham blijft in dienst van SNV. Hij wordt landendirecteur in Laos, waar hij zich dichter bij de praktijk wil inzetten voor de missie van SNV: mensen de middelen aanreiken om zich te ontworstelen aan armoede.Gezonde organisatie

In de afgelopen jaren heeft SNV zich geconcentreerd op een efficiënte en transparante bedrijfsvoering. De organisatie is financieel gezond en de kwaliteit van de programma’s kan op brede erkenning rekenen. De afgelopen jaren zijn de levens van meer dan 20 miljoen mensen verbeterd als gevolg van SNV’s inspanningen.

De jaarcijfers over 2016 worden eind juni gepubliceerd. Van den Ham: ”De definitieve cijfers moeten nog worden bekrachtigd, maar ze laten een voortzetting zien van het beeld van de afgelopen jaren. Onze groeiende revenuen en grotere projecten weerspiegelen het vertrouwen van onze donoren.”


Opvolger

Door de tijdige aankondiging is de Raad van Toezicht in staat om zorgvuldig te werk te gaan bij het zoeken naar een opvolger. Van den Ham blijft zijn taken uitvoeren tot een geschikte opvolger is gevonden.Contact

http://www.snv.org/contact

SNV Netherlands Development Organisation
Parkstraat 83 | 2514 JG The Hague | The Netherlands
www.snv.org | info@snv.org
Bijlagen: